Thursday, March 22, 2018

short story slam week 86Capital Normal University
there is Wang ~Jiu~Qiu~Gong~Yu~Peng~Yang~Zhang~Hu~Zhao~Liu~Wu~Fan~Kong
inside lots of places
why not looking far and near?

China Academy of Science
she hosts many scholars,
Sun Jiguang, zhang Guanghou, Han Pigong, Yan Jiaan, Gong Xianghong, Jiu quansen,
a tiny child peek and boo from Hua yuan Qiao subway